1. Z życia Kościoła i świata- wspomnę, że:

- w dniach 22-26 czerwca odbyło się w Watykanie 10 Światowe Spotkanie Rodzin wieńczące ogłoszony przez Franciszka Rok Rodziny “Amoris laetitia

- w naszej Archidiecezji trwała peregrynacja ikony św. Rodziny

- w dniu dzisiejszym w wieku 95 lat zmarł emerytowany Papież Benedykt XVI    

- 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie

2. Wydarzenia

a/ wydarzenia parafialne:

-  zostały wygłoszone rekolekcje wielkopostne przez o. Sylwana Wirkowskiego, paulina

- odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna w uroczystość Bożego Ciała

- 15 sierpnia obchodziliśmy 40-lecie erygowania naszej parafii

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył i kazania wygłosił ks. Włodzimierz Łukowicz, emerytowany proboszcz ze Skawiny

- z racji odpustu zorganizowano występ Kapeli ze Szczyrzyca  i tzw. Święto chleba przygotowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

- 21 listopada pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego została odprawiona Msza święta z poświeceniem organów

b/ inne wydarzenia  parafialne  roku 2022 to;

- wspólne rodzinne kolędowanie  przy szopce 

- w maju odbyła się  I Komunia Święta

-  sakrament bierzmowania został udzielony przez ks. bpa Roberta Chrząszcza

-  we wrześniu odbyła się pielgrzymka do Włoch

-  przeżywaliśmy zaduszkowe zamyślenia

- oraz śpiew pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada

3. Sakramenty święte;

• Chrztu świętego udzielono 22 dzieciom. Rok wcześniej 30. W tym roku chrzest święty przyjęło 14 dziewczynek i 8 chłopców

• Sakrament spowiedzi i  Pierwszej Komunii świętej  przyjęło 60 dzieci. Rok wcześniej 51.

• Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 50 uczniom VIII klasy SP.  Rok wcześniej 35.

• Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarły 3 pary, rok wcześniej 5. Wygłoszono 9 zapowiedzi, zatem 6 ślubów odbyło się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

• Rozdano 39 000 komunii  świętych, rok wcześniej  29 500

• W każdym miesiącu odwiedzamy średnio 20 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym i starszym podczas rekolekcji wielkopostnych i adwentowych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjęcie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

• Do wieczności Pan Bóg powołał 29 osób. Rok wcześniej 33. W tym roku było to 14 kobiet i 15 mężczyzn. Dwadzieścia  jeden  pogrzebów odbyły się we Wróblowicach, prawie wszystkie  Msze święte pogrzebowe zostały odprawione w naszym kościele parafialnym, zaś 8 pogrzebów było na innych  cmentarzach.

4. Finansowanie parafii;

a/ Bieżące utrzymanie;   

Na utrzymanie parafii zebraliśmy blisko 195 tys. zł. Te fundusze pokrywały koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie, wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące wydatki. Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe,  UPJP II. Ponieważ znacząco wzrosły opłaty za gaz i energię, nadwyżek w tym roku nie było, ale dzięki ofiarom na składkę i wpłatom na konto  na utrzymanie parafii, na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów z tego tytułu, a wszystkie należności na koniec roku zostały zapłacone.

b/ budowa kościoła - realizacja prac w roku 2022

Pomimo niełatwej sytuacji ekonomicznej podjęliśmy realizację bardzo konkretnych zadań takich jak:

• zrealizowano całkowicie montaż organów

• wykonano i zamontowano świetlik

• wykonano i zamontowano oświetlenie docelowe

• uzupełnione zostało malowanie wnętrza kościoła

• podjęto prace na placu  przed kościołem oraz na parkingu

• przed świętami Bożego Narodzenia rozpoczęły się prace wykończeniowe w trzech przedsionkach kościoła i na zapleczu przy zakrystii.

• wykonane zostały kolejne dwa witraże

5. Fundusz  budowy kościoła;

• Zakładaliśmy zgromadzenie ok. 250 tys. złotych

• W dniu 1 stycznia 2022  na poczet montażu organów  mieliśmy 55 790 zł., na montaż oświetlenia docelowego 5 000 zł., na inne dalsze zadania 95 982 zł. + 60 298 euro. Po wybuchu wojny sprzedane zostało 20 tys. euro.

• W całym minionym roku, od parafian w kopertach i na konto,  z zamiany waluty na złotówki, z ofiar składanych do świeczników wotywnych, z Rektoratu Cmentarza Rakowickiego oraz innych indywidualnych ofiarodawców i fundatorów w tym roku wpłynęło do budżetu 273 884 zł.

• Koszt realizacji wykonanych w tym roku prac został zamknięty kwotą  w wysokości 360 266 zł.

Uwzględniając dostępne środki z poprzedniego roku, stan finansowy na 31 grudnia przedstawia się następująco. Na koncie pozostało 92 300 zł. ze sprzedaży 20 tys. euro + 40 213 euro oraz 9 600 zł. z bieżących wpłat na budowę. Uwzględniając bieżący kurs euro jest to  ok. 289 tys. zł. jako budżet budowlany na przyszły rok. Wszystkie wykonane w tym roku prace zostały zapłacone w całości. Zabezpieczone są również zebrane wpłaty na niewykonane jeszcze witraże w wysokości 8 000 zł. oraz na prace  w prezbiterium zostało 11 796 zł. To są środki do dyspozycji na przyszły rok. Parafia na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych długów. Pozostaje nam z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z ufnością myślimy o dalszym kontynuowaniu prac  w roku 2023. Zakres prac będzie konsultowany z Radą Parafialną. Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy zrealizować przy dostępnym budżecie finansowym to, co raduje nasze oczy. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko  i wyłącznie na ten cel.

Podziękowania inne;

Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Marcinowi Masłoniowi wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o kandydatów na ministrantów, ministrantów  i lektorów,  prowadzenie grupy oazowej. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Agnieszki Sikory i  Pani Joanny Suchaneckiej – katechetek za pracę katechetyczną i prowadzenie scholi. Od wakacji p. Agnieszka Sikora podejmuje pracę w Świątnikach Górnych. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i  wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę i pomoc w duszpasterstwie,  ks. Dariuszowi – ze zgromadzenia księży rogacjonistów za  pomoc w posłudze liturgicznej.  Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance –za pełną poświęcenia i służby pracę jako zakrystianina; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową pracy na  stanowisku organisty w naszej parafii; Pani Halinie Jaklińskiej – gospodyni troszczącej się o nasze wyżywienie i czystość szat liturgicznych.   Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem, Państwu Marii i Stanisławowi Moskalom za podejmowane prace dla dobra naszej parafii oraz  inicjowanie  codziennej modlitwy 10-ką różańca.      

Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu decyzji dla parafii, w tym konsultacje w zakresie realizowanych prac. Zespołowi Charytatywnemu za troskę  o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych i nie tylko, scholi Perełki i p. Agnieszce za jej prowadzenie. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie  inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, Panu Jackowi Baraniakowi z braćmi z  Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się i podejmowanie  obowiązków na rzecz dobra parafii. Zawsze można na nich liczyć. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom i kandydatom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o internetową stronę parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych. Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii.  Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy,  a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”. Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za wykonanie projektu oświetlenia docelowego oraz dobór  kolorystyki organów. Panu Edwardowi Haziorowi, Panu Andrzejowi Kotowi, Panu Aleksandrowi Kani za stałą dyspozycyjność  i bieżące, darmowo wykonywane prace, naprawy i obsługę spraw dotyczących  oświetlenia  i elektryczności, włączenie się i darmową pomoc przy montażu oświetlenia. Bóg zapłać  wszystkim dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę do dobrego funkcjonowania parafii. Wdzięczność wyrażamy wobec Pana Wojciech Dunaja, pracowni witrażowej p. Zarzyckich za darmowe użyczenie rusztowania do malowania i montażu oświetlenia, firmie UNISET Gaweł&Ślęczka za ufundowanie dźwigu do montażu świetlika oraz Pana Henryka Kapicy za darmowe prace malarskie w kościele, a także Pana Rafała Ponicza za darmowy montaż oświetlenia. Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej  i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o  nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego.  Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma w swojej opiece.

6. Z okazji Nowego Roku 2023 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask.                                     

Szczęść Boże!