1. Z życia Kościoła i świata- wspomnę, że:

- od 1-6 sierpnia w Lizbonie odbyły się Światowe Dni Młodzieży

- od 4-29 października trwała 1 sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów

- w naszej Ojczyźnie miały miejsce wybory parlamentalne

- 7 października rozpoczęła się wojna w Ziemi Świętej

- nieustannie trwa wojna na Ukrainie

2. Wydarzenia parafialne:

- wspólne rodzinne kolędowanie  przy szopce 

-  sakrament bierzmowania został udzielony przez ks. bpa Damiana Muskusa

-  w Niedzielę Palmową uczestniczyliśmy w drodze krzyżowej ulicami naszego osiedla

- w maju odbyła się  Pierwsza Komunia Święta

- odbyła się tradycyjna procesja eucharystyczna w uroczystość Bożego Ciała

- 15 sierpnia obchodziliśmy 41-rocznicę erygowania naszej parafii

- przeżywaliśmy odpust parafialny ku czci Opatrzności Bożej. Uroczystej sumie przewodniczył Ks. prob. Sebastian Nowicki, a kazania wygłosił ks. prob. Leszek Uniwersał

- we wrześniu wraz z Braćmi Rycerzami Kolumba przeżywaliśmy peregrynację ikony św. Józefa, zakończoną poświęceniem obrazu św. Józefa do naszego kościoła

- z racji odpustu zorganizowano występ Kapeli ze Szczyrzyca  i tzw. Święto chleba przygotowane przez  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

-  w październiku przeżywaliśmy misje święte prowadzone przez o. Ekspedyta Osiadacza, bernardyna

-  przeżywaliśmy zaduszkowe zamyślenia

- oraz śpiew pieśni patriotycznych z okazji 11 listopada

3. Sakramenty święte;

· Chrztu świętego udzielono 23 dzieciom. Rok wcześniej 22. W tym roku chrzest święty przyjęło    12 dziewczynek i 11 chłopców

· Sakrament spowiedzi i  Pierwszej Komunii świętej  przyjęło 68 dzieci. Rok wcześniej 60.

· Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej został udzielony 52 uczniom VIII klasy SP. Rok wcześniej 50.

· Sakrament małżeństwa w naszym kościele zawarło 7 par, rok wcześniej 3. Zgłoszono 15 zapowiedzi, zatem 8 ślubów odbyło się w parafiach narzeczonych lub innych kościołach.

· Rozdano 39 500 komunii  świętych, rok wcześniej  39 000

· W każdym miesiącu odwiedzamy średnio 25 chorych. Sakrament namaszczenia chorych był udzielany także kilkunastu chorym i starszym podczas misji świętych, jak również kilkakrotnie na indywidualne wezwanie kapłana przez rodzinę. Zachęcam rodziny do zwrócenie szczególnej uwagi, aby chorych nie zostawiać samym sobie lecz umożliwić im przyjecie  sakramentu  chorych we wcześniejszym czasie (np. w I piątki miesiąca).

· Do wieczności Pan Bóg powołał 24 osoby. Rok wcześniej 29. W tym roku było to 15 kobiet i 9 mężczyzn. Szesnaście  pogrzebów odbyło się we Wróblowicach, prawie wszystkie  Msze święte pogrzebowe zostały odprawione w naszym kościele parafialnym, zaś 8 pogrzebów było na innych  cmentarzach.

4. Finansowanie parafii;

a/  Bieżące utrzymanie;
Na utrzymanie parafii zebraliśmy blisko 195 tys. zł. Te fundusze pokrywały koszty związane z opłatami za prąd, gaz, wodę, ścieki, ogrzewanie, wywóz śmieci, zakupy do kancelarii, pomoce duszpasterskie, wystrój kościoła, zakup hostii, wina, ubezpieczenie kościoła, podatki, wypłaty dla pracowników oraz bieżące wydatki. Parafia realizuję również opłaty obowiązkowe na rzecz Kurii, Caritasu, składki celowe,  UPJP II. Ponieważ znacząco wzrosły opłaty za gaz i energię, nadwyżek w tym roku nie było, ale dzięki ofiarom na składkę i wpłatom na konto  na utrzymanie parafii, na dzień dzisiejszy parafia nie posiada długów z tego tytułu, a wszystkie należności na koniec roku zostały zapłacone.

b/ budowa kościoła - realizacja prac w roku 2023
Planowaliśmy realizację bardzo konkretnego zadania, jakim miało być wykonanie docelowego pokrycia dachowego. Jak pamiętamy, prace te zostały przesunięte na wiosnę 2024 roku. Ufamy, że bez przeszkód zostaną zrealizowane. Natomiast w środku kościoła
· zostały dokończone prace wykończeniowe w trzech przedsionkach kościoła i na zapleczu przy zakrystii oraz ocieplenie strychu nad zakrystią i klatka schodowa na strych
· wykonane zostały ostatnie dwa witraże
· ufundowano obraz św. Józefa na antresoli
· wykonano i ufundowano krzyż do prezbiterium

5. Fundusz  budowy kościoła;

· Zakładaliśmy zebranie w tym roku kwoty ok. 250 000 zł.

· Na 1 stycznia  mieliśmy zgromadzone  92 300 zł. ze sprzedaży 20 tys. euro + 40 213 euro oraz 9 600 zł. z bieżących wpłat na budowę.

· Koszt realizacji wykonanych w tym roku prac uzupełniających został zamknięty kwotą w wysokości 76 090 zł. Została również zapłacona zaliczka w wysokości 75 000 zł. na materiały do realizacji dachu docelowego.

· We wrześniu przy korzystnym przeliczniku zamieniliśmy euro na złotówki.

· Uwzględniając dostępne środki z poprzedniego roku oraz zapłacone zobowiązania i zaliczki, w tym roku na budowę od wszystkich ofiarodawców i po zamianie składanych ofiar walutowych zebrane zostało 273 730 zł.  Na dzień 31 grudnia na realizację dachu mamy zebrane 411 300 zł. + /zapłacona zaliczka 75 000 zł./ co daje łączną kwotę 486 300 zł. Koszt podpisanej umowy na realizację dachu to 601 940 zł. /brutto/ Zatem na realizację dachu brakuje nam jeszcze 115 640 zł.
Wszystkie wykonane w tym roku prace zostały zapłacone w całości. Zabezpieczone zostały również środki  na prace  w prezbiterium w wysokości 11 796 zł. Na krzyż i obraz św. Józefa ofiarodawcy przekazali 9 000 zł.  Parafia na dzień dzisiejszy nie posiada żadnych długów.
Pozostaje nam z głębi serca wypowiedzieć; Bożej Opatrzności i ludziom dobrej woli niech będą dzięki. Z ufnością myślimy o dalszym kontynuowaniu zaplanowanych prac w roku 2024.

Bóg zapłać wszystkim za każdy dar serca, modlitwę i cierpienie oraz za wszystkie ofiary pieniężne składane na budowę  kościoła. Dzięki tej ofiarności, bez moich szczególnych próśb, mogliśmy dokończyć kolejne zadania i zbierać środki na dalsze inwestycje. Pragnę zaznaczyć, że każda złotówka przeznaczana na budowę kościoła, jak zawsze, została rozdysponowana tylko i wyłącznie na ten cel.

Podziękowania inne;

Wyrazy wielkiej wdzięczności pragnę wypowiedzieć wobec wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną i tych, którzy przez pracę znacząco ją ubogacali. Dziękuję ks. Marcinowi Masłoniowi wikariuszowi za podejmowaną pracę duszpasterską, opiekę nad Kręgiem Biblijnym, katechizację dzieci w szkole i przygotowywanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, troskę o kandydatów na ministrantów, ministrantów  i lektorów,  prowadzenie grupy oazowej. Słowa wdzięczności kieruję wobec Pani Joanny Suchaneckiej – katechetki za pracę katechetyczną. Wyrażam wdzięczność ks. Prałatowi Ryszardowi Lubrowi, dyrektorowi DKCH i  wszystkim kapłanom z Domu Księży Chorych za modlitwę i pomoc w duszpasterstwie,  ks. Dariuszowi – ze zgromadzenia księży rogacjonistów za  pomoc w posłudze liturgicznej.  Bóg zapłać Panu Aleksandrowi Sterance –za pełną poświęcenia i służby pracę jako zakrystianina; Panu Grzegorzowi Rzeźnikowi za rzetelną, sumienną i fachową pracy na  stanowisku organisty w naszej parafii; Pani Halinie Jaklińskiej – gospodyni troszczącej się o nasze wyżywienie i szaty liturgiczne. Pani Teresie Stoń- dbającej o czystość naszego kościoła; Pani Marcie Kozakiewicz, Pani Agacie Kochman – za całoroczną troskę o kwiaty i wystrój naszego kościoła; Pani Annie Trąbce za aktualizowanie gablotek przed kościołem, Państwu Marii i Stanisławowi Moskalom za podejmowane prace dla dobra naszej parafii zarówno w Żywym Różańcu jak i Zespole Charytatywnym oraz  inicjowanie  codziennej modlitwy 10-ką różańca.      

Dziękuję Radzie Parafialnej za pomoc przy podejmowaniu decyzji dla parafii, w tym konsultacje w zakresie realizowanych prac. Zespołowi Charytatywnemu za troskę o potrzebujących z naszej wspólnoty, chórowi męskiemu „Millennium” pod dyrekcją Pana Lucjana Dmytrzaka za ubogacanie śpiewem uroczystości parafialnych i nie tylko. Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za podejmowanie inicjatyw na rzecz parafii, Żywemu Różańcowi za dar nieustannej modlitwy, Kręgowi Biblijnemu za troskę o formacje biblijną, Panu Jackowi Baraniakowi z braćmi z Zakonu Rycerzy Kolumba za aktywne włączanie się i podejmowanie  obowiązków na rzecz dobra parafii. Zawsze można na nich liczyć. Dziękuję Służbie Liturgicznej Ołtarza; lektorom i ministrantom i kandydatom za oddaną służbę dla Pana Jezusa, redaktorom naszej parafialnej gazety „ Echo …”, a także Panu Antoniemu Lembasowi za ogromną troskę o  internetową stronę parafii, współredagowanie gazetki parafialnej oraz obsługę fotograficzną wszystkich wydarzeń parafialnych. Wdzięczność pragnę wyrazić wobec Pana Janusza Cichonia, prezesa Rady Parafialnej za podejmowanie wielu inicjatyw, a także organizację wydarzeń służących duszpasterskiemu rozwojowi parafii. Słowa wdzięczności kieruję na ręce Pana inż. Wojciecha Michno za pomoc merytoryczną w sprawach budowy kościoła i pełnienie funkcji kierownika budowy, a także za pełnienie funkcji prezesa chóru „Millennium”. Dziękuję bardzo Panu prof. Józefowi Murzynowi za projekt i wykonanie krzyża do prezbiterium. Panu Edwardowi Haziorowi, Panu Andrzejowi Kotowi, Panu Aleksandrowi Kani za stałą dyspozycyjność i bieżące, darmowo wykonywane prace, naprawy i obsługę spraw dotyczących oświetlenia i elektryczności. Bóg zapłać wszystkim dobroczyńcom, którzy na różny sposób przyczynili się przez swoje dary i pracę do dobrego funkcjonowania parafii. Dziękuję za dar modlitwy i uczestniczenia w sakramentach świętych każdej  i każdemu z Was. Wyrazy wielkiej wdzięczności za zatroskanie o  nas kapłanów, przez składane ofiary za posługi liturgiczne, przy zamawianiu Mszy świętych, wypominek i kolędy, a także wiele różnych darów przynoszonych do kościoła i domu parafialnego.  Jest to wyraz waszej wielkiej życzliwości o swoich kapłanów, za co jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Niech Boża Opatrzność wynagrodzi Waszą troskę i ma w swojej opiece.

 Z okazji Nowego Roku 2024 składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa  na każdy dzień, zdrowia i wszelkich potrzebnych w życiu łask.                                      

Szczęść Boże!