2022-03-17

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel Rycerzy Kolumba i przekazali dary w zbiórce  na rzecz Ukrainy. Szacunkowa wartość pomocy to ponad 15 tys. zł. Wszystkie przekazane rzeczy zostały już, poprzez Rycerzy Kolumba działających we Lwowie, przekazane potrzebującym. Jednocześnie bardzo dziękujemy za dokładne i precyzyjne zastosowanie się do listy potrzebnych rzeczy, znacząco ułatwiło to sortowanie i pakowanie darów.

br. Jacek Baraniak