1. Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych i miejscem ich spoczynku. Z tej racji, że jest to miejsce wydzielone i poświęcone należy dbać o ciszę i odpowiednio się zachowywać.

2. Prawo do pochowania na tym cmentarzu mają: parafianie z parafii Wróblowice; parafianie z parafii Swoszowice i ci, którzy nabyli prawo do pochowania na tym cmentarzu.

3. Grób może być użyty do ponownego pochówku dopiero po upływie 20 lat. Jeśli się chce zachować grób do ponownego pochówku po upływie lat 20, należy to zgłosić w kancelarii parafialnej i zastrzec uiszczając określoną opłatę.

4. Wszelkie prace na cmentarzu: budowa grobowca, montowanie nowego nagrobka, przebudowa nagrobka starego i inne prace należy wcześniej zgłosić w kancelarii parafii w godzinach urzędowania.

5. Nie można przy grobach i grobowcach umieszczać ławeczek.

6. O mogiły należy dbać przez cały rok.

7. Śmieci należy składać do pojemników na to przeznaczonych. Nie można śmieci zostawiać pod ogrodzeniem, pod drzewem czy na sąsiednim grobie.

8. Wszyscy mamy obowiązek dbać o to szczególne miejsce spoczynku naszych bliskich.

9. Opłaty uiszczane w związku z korzystaniem z cmentarza przy pochówku zmarłego: za miejsce pod grób, za miejsce pod grobowiec, oraz opłaty prolongacyjne związane z przedłużeniem dzierżawienia miejsca na cmentarzu przeznaczane są: na opłatę za wywóz śmieci, na opłatę za wodę, na opłatę za prąd, na opłatę za ochronę SOLID, a także wszelkie remonty jakie są podejmowane na cmentarzu.

10. Ofiary składane w kaplicy podczas mszy pogrzebowej przeznaczane są na potrzeby związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem kaplicy cmentarnej.

Zarządca Cmentarza ks. Proboszcz z Wróblowic