Duszpasterska Rada Parafialna jest organem doradczym księdza Proboszcza. Jej członkowie wybierani są przez parafian w wyborach, które odbywają się co 5 lat. Rada troszczy się o rozwój życia religijnego w naszej wspólnocie, pomaga w organizowaniu uroczystości kościelnych i parafialnych.

W skład Rady wchodzą z urzędu:

Ks. Józef Palenica – Proboszcz Parafii
Ks. Marcin Masłoń – Wikariusz Parafii

oraz wybrani w 2008 roku:

Janusz Cichoń – Przewodniczący Rady
Bożena Pawłowska – Sekretarz
Jacek Baraniak
Sebastian Brożyna
Jerzy Durak
Dominik Kościelny
Antoni Lembas
Władysława Mączyńska
Krzysztof Szczurek
Tadeusz Ślęczka
Jan Żak