Trochę historii

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej powstało w 1992 r. by pomagać i pracować na rzecz podstawowego dobra, jakim jest rodzina. Inspiracją do założenia Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej była uroczysta promocja wydanej przez Stolicę Apostolską „Karty Praw Rodziny” w Katedrze Wawelskiej w styczniu 1992 r. Pierwszym Prezesem został wybrany dr med. Kazimierz Kapera późniejszy poseł na Sejm Rzeczypospolitej III kadencji. Stowarzyszenie uzyskało asystencję kościelną nadaną przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego. Na patrona Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej wybrano Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego (1929 –1970) / zdjęcie po lewej /. Asystentem Kościelnym i jednocześnie współzałożycielem Stowarzyszenia był ks. dr Wacław Gubała. Od 2004 r. Stowarzyszeniu przewodzi mecenas Zbigniew Cichoń senator Rzeczypospolitej w latach 2007 – 2011. Obowiązki asystenta kościelnego sprawuje ks. Jacek Konieczny z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Stowarzyszenie, na terenie Archidiecezji Krakowskiej działa w Kołach Parafialnych.

Początki działalności naszego Koła Parafialnego

Informację o istnieniu SRK w Archidiecezji Krakowskiej i zachętę do utworzenia parafialnego Koła otrzymaliśmy od pierwszego proboszcza naszej parafii ks. Franciszka Jeziorczaka w grudniu 1993 r. Wówczas cztery małżeństwa utworzyły grupę inicjatywną dając początek dalszej działalności.
Już 20 lutego 1994 r. odbyło się zebranie założycielskie naszego Koła SRK w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Swoszowicach z udziałem 56 mieszkańców Swoszowic oraz ks. prof. Wacława Gubały – asystenta kościelnego SRK w AK, dr Kazimierza Kapery – prezesa SRK w AK, ks. Franciszka Jeziorczaka – proboszcza parafii Opatrzności Bożej.
7 marca 1994 r. została dokonana oficjalna rejestracja Koła nr 5 aktem prawnym, tym samym uzyskaliśmy osobowość prawną. Natomiast 20 marca 1994 r. na zebranie wyborcze Koła nr 5 Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, przybyło zdeklarowanych i zapisanych 20 osób, którzy dokonali wyboru sześcioosobowego Zarządu.
Pierwszym Prezesem został dr hab. Józef Mitka. pełnił tę funkcję przez dwie kolejne czteroletnie kadencje (1994 – 2002).
Kolejnym Prezesem w latach (2002- 2007) był p. Jacek Baraniak.
Od października 2007 r. funkcję Prezesa sprawuje p. Marek Wrona.

Jubileuszowe (15 lecie SRK) spotkanie trzech kolejnych Prezesów Koła SRK w Swoszowicach

Skład zarządu, wybranego 3 września 2012 r.:

Prezes – Marek Wrona
Zastępca Prezesa – Beata Dziekan–Krawczyk
Sekretarz – Barbara Pindelska
Skarbnik – Anna Mieczkowska
Członek Zarządu – Alicja Pittner

Aktualna ilość członków to 32 osoby oraz sympatycy Stowarzyszenia.

Opiekun duchowy: ks. Proboszcz Józef Palenica